Postopek za pridobitev diplome in strokovnega naziva

POZOR !!

 1. Izdelava dispozicije je vedno prvi korak na poti k diplomiranju. Predlog naslova in teme diplomske naloge (dispozicija) mora vedno potrditi Študijska komisija šole, ki izda sklep o ustreznosti. Obrazec z dispozicijo oddate v Referat za študijske zadeve.
 2. Predlagamo vam, da izkoristite možnost in uporabite predlogo za izdelavo dispozicijein predlogo za izdelavo diplomske naloge.

IZDELAVA DISPOZICIJE

Predloga za izdelavo dispozicije

Obrazec

Predlog naslova in teme diplomske naloge (dispozicija) (VSŠ-D-1)

Študijska komisija pri izdelavi dispozicij diplomskih nalog predlaga:

 • Da se dispoziciji naloge priloži anketni ali kakšen drugi vprašalnik, ki ga bo študent v nalogi uporabil, če to dispozicija predvideva,
 • Da se definira velikost anketnega vzorca (ta naj ne bi bil manjši od 50 anketiranih oseb), razen v primerih ko anketirajo zaposlene v podjetju in je število le- teh manjše,
 • Naslovi nalog morajo okvirno ustrezati vsebinam, ki jih obravnavajo izobraževalni programi (poslovni sekretar, strojništvo, gozdarstvo in lovstvo),
 • V osrednjem delu diplomske naloge naj kandidat preuči konkretne probleme (gospodarske, pravne, finančne, tehnične … ) in predvidene rešitve oziroma izboljšave obravnavane situacije,
 • Natančneje definirati hipoteze, cilje in namen naloge, glede na naslov naloge.

DIPLOMSKA NALOGA

Predloga za izdelavo diplomske naloge

navodila-diplomska-2016

Pogosto zastavljena vprašanja in dodatna navodila za izdelavo naloge

Pravilnik o pripravi diplomske naloge in diplomskem izpitu

Opomnik za spremljanje in ocenjevanje dipl. nalog (za vse programe)

Primer izpolnjene položnice za plačilo diplomskega izpita

Obrazci in priloge:

Dodatna opozorila:

 • TEME ZA DIPLOMSKE NALOGE posodobljeno MAJ 2023
 • Nikar ne pozabite v diplomo vezati izjave o avtorstvu (na zadnjo stran diplomske naloge).
 • Izvod, ki ga oddate v podjetje, v katerem ste opravljali prakso, naj bo trdo vezan (in ne spiralno)!
 • Barva platnic je temno modra, zlate črke.
 • Opozarjamo študente, da mora imeti diplomska naloga ENOSTRANSKI tisk!

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

Priporočilo študentom za enotno predstavitev diplomske naloge

_________________________________________________________________

RAZPIS ROKOV ZA DIPLOMSKE IZPITE ZA LETO 2024 za programe Poslovni sekretar, Strojništvo in Gozdarstvo in lovstvo

Za diplomske izpite  so razpisani roki za prijavo. V skladu s Pravilnikom o pripravi diplomske naloge in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti dva trdo vezana in dva spiralno vezana izvoda diplomske naloge ter naslednje obrazce:obrazec VSŠ-D-3 (Prijava na diplomski izpit)

 • obrazec VSŠ–D-7 (Ocena mentorja v podjetju),
 • obrazec VSŠ-D-8 (Izjava mentorja – predavatelja),
 • obrazec VSŠ-D-9 (Izjava lektorja),
 • obrazec VSŠ-D-10 (Potrdilo o tehničnem pregledu),
 • Izjava o avtorstvu (je DEL diplomske naloge, torej je vezana v diplomsko nalogo!)

Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.
Potrdilo o plačilu diplomskega izpita je potrebno oddati ob prijavi. Plačilo izvršite preko obrazca UPN (objavljen je vzorec s podatki). Cena diplomskega izpita za izredne študente vseh programov je 300,00 EUR. Cena diplomskega izpita za redne študente brez statusa je 30,00 EUR.

ROK ZA PRIJAVO Predviden zagovor

diplomske naloge

Ponedeljek, 15. 1. 2024 Sreda, 24. 1. 2024
Ponedeljek, 4. 3. 2024 Sreda, 13. 3. 2024
Ponedeljek, 8. 4. 2024 Četrtek, 18. 4. 2024
Ponedeljek, 13. 5. 2024 Sreda, 22. 5. 2024
Ponedeljek, 3. 6. 2024 Sreda, 12. 6. 2024
Četrtek, 20. 6. 2024 Sreda, 3. 7. 2024
Sreda, 21. 8. 2024 Četrtek, 29. 8. 2024
Ponedeljek, 2. 9. 2024 Sreda, 11. 9. 2024
Torek, 5. 11. 2024 Sreda, 13. 11. 2024
Ponedeljek, 25. 11. 2024 Sreda, 4. 12. 2024

*********************************************************************************************

 SEMINARSKE NALOGE

Predloga za pisanje seminarske naloge