Študenti 1. letnika strojništva ter gozdarstva in lovstva so 10. 11. 2022 obiskali Gospodarsko zbornico Slovenije.
Program obiska:
8:00 – 8:15 Uvod, Aleš Cantarutti
8:15 – 9:00 Kratka predstavitev Gospodarske zbornice Slovenije
Značilnosti poslovanja na tujih trgih, Ante Milevoj, GZS
9:00 – 9:45 Kako poslovati na trgih Bližnjega vzhoda in Indije, Nataša Turk, mag. posl. ved,
10:00 – 11:15 Odnosi z javnostmi
– Kaj so odnosi z javnostmi, Sebastjan Šik
– Sodelovanje z novinarji, Tajda Pelicon, GZS
– Interno komuniciranje, Ester Fidel, GZS
11:15 – 12:00 Kako se pripraviti in kaj je pomembno na razgovoru za zaposlitev, Andreja Sever