Seznam zaposlenih in elektronski naslovi

mag. Bajt Rado, univ. dipl. inž. str.
RAM

STE
bajt.scpo@gmail.com
mag. Božič Slavko, univ. dipl. inž. str.
TPN

MTR

KZP

PRI1
slavko.bozic3@gmail.com
mag. Braniselj David, univ. dipl. prav.
GOP

UDU
rhcp_db@yahoo.com
dr. Aleš Brezovar, univ. dipl. inž. str.
PVP
ales.brezovar@gmail.com
mag.Cantarutti Aleš, univ. dipl. soc.
PSV
ales.cantarutti@siol.net
Černigoj Vojko, univ. dipl. inž. gozd.
GTO

UGK
cernigoj.vojko@gmail.com
Matej Dolgan, inž. str.
SKO

IVO
matej.dolgan@scpo.si
Drobnič Anton, univ. dipl. inž. str.
MTR

PRI1,2

TEH
anton.drobnic@guest.arnes.si
dr. Furlan Martin, univ. dipl. inž. str.
AVR
martin.furlan@siol.com
Grošelj Boštjan, univ. dipl. inž. gozd.
GTO
bostjan.groselj@gmail.com
Harmel Aleš, univ. dipl. inž. str.
ME1

ME2

RAČ

RPP
ales.harmel@guest.arnes.si
dr. Ivančič Robert, univ. dipl. inž. str.
SKO

IVO
robert.ivancic@gmail.com
mag. Boštjan Jež, univ. dipl. inž. gozd.
PRI1

PRI2
jezbostjan1@gmail.com
Kastelic Volf Patricija, univ. dipl. ekon.
EKP
patricija.kastelic-volf@guest.arnes.si
Kernel Leon, univ. dipl. inž. gozd.
TRB

GGF
leon.kernel@guest.arnes.si
Kogovšek Tadej, univ. dipl. inž. gozd.
GOE

ČIG
tadej.kogovsek@gmail.com
Koren Katarina, prof. ita.
PTJ2 –ITA
koren.katarina@gmail.com
Kovač Vesna, univ. dipl. ang.
STJ
 

vessna.kovac@gmail.com

 
Kristan Boris, inž. str.
AVR
boris.kristan@scpo.si
Leskovec David, univ. dipl. inž. gozd.
GGN
david.leskovec@gmail.com
Makoter Zorislava, univ. dipl. inž. les.
LEP
zorislava.makoter@guest.arnes.si
dr. Marinšek Aleksander, univ. dipl. inž. gozd.
GGF
marinsk@gmail.com
Mastnak Matjaž, univ. dipl. inž. gozd.
SDH
matjaz.mastnak@arboretum.si
Menart Iztok, univ. dipl. str.
ENE

VEN

 VDO
iztok.menart@gmail.com
Milavec Vlasta, prof.
PSJ
vlasta.milavec@gmail.com
mag. Mislej Darko, univ. dipl. inž. ele.
AVR

 ELE
darko.mislej@siol.net
Nahtigal Franci, univ. dipl. inž. rač.
ITP

 IKP

EPO,GSD

SIS

RAČ
franci.nahtigal@gmail.com
Oražem Damjan, univ. dipl. inž. gozd.
GTO
damjan@d-m.si
Pavlin Matjaž, dipl. varnostni inž.
VDO
matjaz.pavlin1@siol.net
Petrc Marinka, univ. dipl. ekon.
SVP

RFP
marinka.petrc@gmail.com
Posega Dolenc Helena, univ. dipl. ekon.
PKV

UOP
helena.posega@guest.arnes.si
Požar Friderik, univ. dipl. inž. str.
VSN
fredi.pozar@sitor.si
Leskovec David, univ. dipl. inž. gozd.
GGN
david.leskovec@gmail.com
Prešeren Maja, univ. dipl. ekon.
TTK

OPD
maja.preseren@vss-sezana.si
Simšič Igor, dr. vet. med.
LOV
igor.simsic@gov.si
dr. Matija Stergar, univ. dipl. inž. gozd.
LON
matijastergar@gmail.com
Šircelj Dušan, univ. dipl. inž. str.
TEH

TPN
dusan.sircelj@guest.arnes.si
mag. Turk Uroš, univ. dipl. ekon.
EKP, EMP

PRI1,2
uros.turk@scpo.si
Udovič Boštjan, univ. dipl. prav.
GOP
udovic.bostjan@gmail.com
Vadnov Nada, univ. dipl. psih.
PKV

POK

LOR

PRI
nada.vadnov@guest.arnes.si
Vodopivec Peter, univ. dipl. inž. stroj.
RAM
peter.vodopivec@kolektor.com
Volk Miran, dipl. inž. str.
SKO

IVO
miran@volktoolplast.si
mag. Zafran Janez, univ. dipl. inž. gozd.
GPR
janez.zafran@gmail.com