Projekt LIFE »Varna paša«

Odzvali smo se vabilu Zavoda za gozdove Slovenije, da se kot pridruženi partnerji vključimo v projekt LIFE. Zavod za gozdove Slovenije koordinira projekta LIFE, z namenom za izboljšanje sprejemanja in sobivanja z velikimi zvermi kot sta volk (Canis lupus) in medved (Ursus arctos).

Predvidene aktivnosti v sklopu projekta:
pripravljen bo izobraževalni modul za program gozdarski tehnik – pri tem bodo sodelovali s Šolskimi centri, ki usposabljajo kmetijske ter naravovarstvene tehnike in inženirje.

Vsebine bodo prilagodili tudi za višješolski strokovni nivo, zato želijo sodelovati z  našo šolo in njenimi predavatelji v študijskem programu Gozdarstvo in lovstvo.