MIZŠ na podlagi pridobljenih sredstev načrtuje prenovo programov, ki jo bo vodil CPI.

Na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje je bilo potrjeno, da se v okviru tega projekta odprejo izhodišča višješolskih programov. V okviru tega projekta VSŠ pričakujemo spremembo na sistemski ravni, identifikacijo zastarelih programov, pripravo novih programov, sodelovanje z delodajalci, izpostavitev vseh segmentov, ki so prednost višješolskih programov.

Projekt bi trajal do leta 2026. Pričakuje se sodelovanje VSŠ pri določitvi sistemskih sprememb in oblikovanju strokovnih skupin za posamezne programe. Časovnica in delovanje skupine je v veliki meri odvisna od časovnic načrta dela CPI, ki oba projekta vodi.

VSŠ Postojna se je vključila v projektno skupino za prenovo in razvoj študijskih programov v okviru Skupnosti VSŠ.