Študentski svet je  novonastala oblika komuniciranja med študenti in Študentskim svetom Višje strokovne šole Postojna.

Upamo, da bo dialog med študenti v vseh forumih in spletni učilnici nasploh dobro zastopan, saj si včasih  želimo  tudi kritične ocene študentov in njihovih idej, ki so neizogibno potrebne za razvoj naše ustanove.

V okolje Študentskega sveta lahko vstopate s svojim uporabniškim imenom in ključem: Ssvet