Višja strokovna šola Postojna deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003, ko smo začeli izvajati izobraževanje za program  poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil program strojništvo, v jeseni 2009 pa smo vpisali prvo generacijo programa gozdarstvo in lovstvo.

Višja strokovna šola Postojna tako uspešno sledi svoji viziji in postaja regijsko višješolsko središče z bogato ponudbo različnih programov. Na ta način sledi potrebam in pričakovanjem okolja. Prizadevamo si za kvaliteto in pretok strokovnega znanja, odprtost, moderne metode poučevanja in fleksibilnost. Pri tem sodelujemo s podjetji in zavodi, saj je praktično izobraževanje res pomemben del višješolskih izobraževalnih programov.

Začeli smo z mednarodnim sodelovanjem saj želimo študentom omogočiti praktično izobraževanje v tujini Študentom in zaposlenim želimo dati možnost nadaljnjega osebnega in delovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja, pri oblikovanju okolja v katerem živijo. S tem šola spodbuja vseživljenjsko izobraževanje, razvoj in ustvarjalnost.

Čas izobraževanja je intenziven in naporen proces, ki pa vpliva na dvig zadovoljstva in kvalitete življenja.

Želim vam veliko uspeha pri študiju.

Ravnateljica Nada Vadnov, univ. dipl. psih.