Višja strokovna šola Postojna deluje v okviru Šolskega centra Postojna od leta 2003. Šola je akreditirana za izvajanje treh strokovnih študijskih programov s stopnjo izobrazbe 6/1:

Gozdarstvo in lovstvo,

Strojništvo,

Poslovni sekretar.

Diplomanti pridobijo naziv: Inženir gozdarstva in lovstva & Inženir strojništva & Poslovni sekretar.

Tesna povezanost študijskih programov z Gospodarstvom, tudi v okviru 20 – tedenskega praktičnega izobraževanja, omogoča študentom in zaposlenim, da lažje sledimo tehnološkim novostim, potrebam po iskanih kadrih in osvojenem znanju.

Šola v Postojni uspešno sledi svoji viziji, je konkurenčna, prepoznana po odprtosti, kakovosti in prenosu znanja.

Naša prednost je hitra odzivnost, tudi na potrebe delodajalcev. Pri študijskem procesu in delu spodbujamo aplikativne naloge in rešitve za večjo spretnost, večjo prepoznavnost in zaposljivost diplomantov.

Uspešnost razvoja in kakovosti šole je odvisna od nas vseh. 

Z Vpisom v naše študijske programe boste imeli zagotovljeno poklicno prihodnost, zagotovljen strokovni in osebni razvoj.

Bodimo pripravljeni na priložnosti, ki se nam v okolju ponudijo in iščimo pot do nadaljnjih Uspehov.

Želim Vam uspešen študij in delo.

Mag. Slavko Božič,  ravnatelj Višje strokovne šole Postojna