Višja strokovna šola Postojna deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna od leta 2003, ko smo začeli izvajati izobraževanje za program  poslovni sekretar. Leta 2006 se mu je pridružil program strojništvo, v jeseni 2009 pa smo vpisali prvo generacijo programa gozdarstvo in lovstvo.

VSŠ Postojna uspešno sledi svoji viziji in postaja regijsko višješolsko središče z bogato ponudbo različnih programov in izobraževanj za gospodarstvo v regiji ter na ta način sledi potrebam in pričakovanjem okolja. Pri svojem delu se povezujemo s podjetji,  skrbimo za kakovost in pretok strokovnega znanja, odprtost in moderne metode poučevanja.

Šola je usmerjena v praktična znanja, zato imajo diplomanti veliko možnosti za zaposlitev. Študenti in diplomanti v svojih evalvacijah tako potrjujejo naše delo.

Glavne prednosti študija na Višji strokovni šoli Postojna, kot jih vidijo naši študenti, so: sodelovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja v podjetjih, strokovnost predavateljev,  dobri  odnosi med predavatelji in študenti, prilagodljivost, interaktivnost in E-izobraževanje ter bližina šole.

Z mednarodnim sodelovanjem študentom omogočamo opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini ter mobilnost zaposlenih. Študentom in zaposlenim nudimo možnost nadaljnjega osebnega in delovnega razvoja, spodbujamo ustvarjalnost in vseživljenjsko izobraževanje.

Razvojno možnost vidimo v pripravi študijskih programov za izpopolnjevanje, ki bodo diplomantom omogočili poglobljen študij področja, ki je zanimivo tako za podjetja kot diplomante na vseh treh programih.

Z vpisom v naše programe imate zagotovljeno poklicno prihodnost, nenehen razvoj in vedno nove izzive.

Želim vam veliko uspeha pri študiju.

Nada Vadnov,  ravnateljica Višje strokovne šole