Islandsko gozdarsko združenje

dvema študentoma omogoča izvedbo 10 – tedenskega praktičnega izobraževanja,

s pomočjo projekta Erasmus+.

Študenta sta nam poslala nekaj fotografij: