V četrtek, 18. 1. 2024 se je zaključila 13. Konferenca kakovosti Višjih strokovnih šol. Izmed 27 nominiranih diplomski nalog (vsaka šola lahko nominira le eno) je naš diplomant zasedel 3. mesto – tretjo nagrado.

Naslov naloge:

Konstruiranje postaj za avtomatizirano proizvodno linijo plinskih ventilov iNR in F01 v podjetju ebm-papst Slovenija d. o. o.

Mentor v podjetju: Jan Kebe, dipl. inž. stroj.

Mentor na šoli: Aleš Harmel, univ. dipl. inž. stroj.

Utemeljitev mentorja na šoli:

Cilj diplomskega dela je bilo pripraviti koncept, konstruiranje in dimenzioniranje treh avtomatiziranih postaj v skladu z dodeljenim prostorom na proizvodni liniji podjetja: ebm-papst Slovenija proizvodnja elektromotorjev d.o.o. iz Podskrajnika.
Naloga prikazuje pretvorbo konceptov v delujoče postaje, izdelavo preračunov, tehnične dokumentacije in usklajevanje s podjetjem za avtomatizacijo FC-GROUP d.o.o. iz Kopra. Konstruiranje treh postaj v industrijsko verigo in predvideni prostor je bil zahteven projekt in za študenta strojništva izjemen dosežek ob zaključku šolanja na Višji strokovni šoli Postojna.
Z nadpovprečnim znanjem v programskem okolju 3D – Creo, je študent med diplomskim delu uspel rešiti zapletene tehnične situacije. Pri procesu izdelave nestandardnih elementov in dobavi standardnih delov ni prišlo do zapletov,
sestavni deli s tehnološkega vidika so bili izdelani ustrezno. Pri sestavljanju in montaži avtomatiziranih postaj ni prihajalo do kolizij, elementi so med seboj sovpadali. Industrializacija postaj, danes že delujočih na podlagi prvega koncepta, konstrukcije in koordinacije obeh razvojnih in tehnoloških timov dokazujejo stabilnost in robustnost za delovanje.

Utemeljitev mentorja v podjetju:
Diplomsko delo obravnava temo, ki je relevantna za naše podjetje. Vsebuje inovativne predloge in ideje za izboljšanje proizvodnega procesa izdelka.
Sestavni deli proizvodnje linije, predstavljeni v diplomskem delu so v dejanski uporabi, delovne postaje, ki jih je skonstruiral diplomant Višje strokovne šole Postojna, so s pomočjo analiz in predlogov izboljšale delovni proces.
Izboljšave diplomskega dela:
1. Vhodni in izhodni trak ter dvižno-spustno odjemno mesto je razbremenilo delavca. S pomočjo standardnih »blister« zabojev in avtomatske sestave izdelka, proizvodnja avtonomno deluje 30 minut. Izdelane trakove in dvižno spustni mehanizem smo v podjetju standardizirali.
2. Postaja za visokonapetostno testiranje je z Juretovim predlogom postala ponovljiva in robustna z integrirano kompenzacijsko enoto. S tem smo izničili možnosti napak pri naslonu na kontakte za testiranje.
3. Postaja za nanos laka za označevanje vijakov je s pomočjo Juretove ideje
izboljšala proces. Pred idejo smo morali iglo čistiti v izopropanolu, saj se je po nekaj minutah lak na igli strdil. Ideja omogoča suho brisanje igle, s tem prihranimo
časovno in iz procesa odpravimo nabavo ene komponente. Podjetje je finančno prihranilo z izdelavo delovnih postaj v svoji režiji, kar je pripomoglo k nižji končni ceni proizvodnje linije.