POZIV ŠTUDENTOM ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V
SVET ŠOLE, ŠTUDENSTKI SVET, STRATEŠKI SVET, KOMISIJO ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE POSTOJNA -VSŠP

Zaradi izteka dveletnega mandata predstavnikov študentov v organih Višje strokovne šole Postojna, smo dolžni razpisati volitve

 V Svet šole se bo volilo tri (3) študente VSŠP
 V Študentski svet se bo volilo pet (5) študentov VSŠP
 V Strateški svet se bosta volila dva (2) študenta VSŠP
 V Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se bo volilo dva (2) študenta VSŠP

Pozivam študente, da do 17. novembra 2022 sestavijo kandidacijsko listo, kateri mora biti priloženo pisno soglasje kandidatov.

Volitve se izvedejo v četrtek, 24. novembra 2022 med 12.00 in 15.00 uro v knjižnici VSŠ (2. nadstropje).

V primeru neuspelih prvih volitev zaradi predpisane neudeležbe se volitve študentov ponovijo v četrtek, 1. decembra 2022 med 12.00 in 16.00 uro v knjižnici VSŠ (2. nadstropje).

Nada Vadnov, univ. dipl.psih.
Ravnateljica VSŠ Postojna