Za vse informacije smo vam na Višji strokovni šoli Postojna na voljo:

  • Za področje Strojništva:

mag. Slavko Božič, univ. dipl. inž. str.  (slavko.bozic3@gmail.com)

Anton Drobnič, univ. dipl. inž. str. (anton.drobnic@scpo.si)

  • Za področje Poslovnega sekretarja:

mag. Uroš Turk, univ. dipl. ekon. (uros.turk@scpo.si)

  • Za področje Gozdarstva in lovstva:

mag. Boštjan Jež, univ.dipl.inž.gozd. (bostjan.jez@zgs.gov.si)

  • Ravnateljica:

Nada Vadnov, univ.dipl.psih. (nada.vadnov@guest.arnes.si)