Dejavnost kariernega centra VSŠP:

 • izobraževanje,
 • karierno svetovanje in izdelava kariernega načrta,
 • informiranje o študijskih programih in poklicih,
 • povezovanje s podjetji za boljše možnosti študentov pri zaposlovanju  in opravljanju študijske prakse na različnih področjih  in ugotavljanje potreb pri delodajalcih,
 • povezovanje z Zavodom za zaposlovanje,
 • organizacijo predavanj in delavnic (npr. zaposlitveni razgovor, vloga in pomen mreženja…),
 • organiziranje dogodkov, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc,
 • organizacija dogodkov, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci,
 • skrb za študente s posebnimi potrebami.

Karierni načrt

Izdelava kariernega načrta bi potekala na željo posameznega študenta in bo temeljila na:

 • ugotavljanju njegovih ciljev, motivov, potreb;
 • njegovih znanj, spretnosti in kompetenc,
 • priložnostno pridobljenih znanj,
 • osebne vizije, poklicanosti,
 • njegovih uspehov in neuspehov,
 • kariernih priložnosti in ovir, manjkajočih znanj,
 • zastavljanju načrta in možnih ukrepov.