Bovec, 10.6.2022

Spoštovani,

partnerji projekta Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, vas
v četrtek, 16. junija 2022 ob 10:30

vljudno vabimo

na predstavitev rezultatov projekta in prenos znanja in rezultatov projekta v prakso.

Predstavitev bo na Višji strokovni šoli Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna v učilnici P5.

Na delavnici vam bomo predstavili naslednje rezultate projekta:
Načrti gozdne posesti: postopek priprave Načrta gozdne posesti za posamezno kmetijo, vzorec dokumenta in javno dostopna orodja za njegovo izdelavo,
Priročnik za lastnike gozdov: Gozd in gospodarjenje z njim.

Predstavitev bo izvedel vodilni partner projekta svetovalno podjetje Stritih d.o.o. skupaj s partnerji projekta.

Predstavitev je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki bi želeli izboljšati upravljanje s svojim gozdom. Prosimo vas, da s seboj prinesete svoje KMG MID številke.

Z lepimi pozdravi,
direktor
Jernej Stritih

Vabilo_delavnica_10_6_2022

 

Predstavitev rezultatov: