Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 11.10. 2023

Predmet Lovstvo

Obveščamo vas, da pri predmetu Lovstvo predavanje dne 13.10. in 20.10.2023, odpadejo.

Obveščamo vas, da bo za 1. in 2. ciklus programa Gozdarstvo in lovstvo, da bo predstavitev seminarskih nalog 28.10.2023.

Igor Simšič, predavatelj

_______________________________________________________________

Naslovi seminarskih nalog:

program Gozdarstvo in lovstvo: 1. ciklus, izredni

priimek, ime seminarska naloga
1. Bizjak Marjeta – Lovski običaji
2. Debeljak Marko – Oblike in načini lova
3. Filipič Rado – Zaščita kmetijskih površin pred divjimi prašiči
4. Poje Andrej  -Orel belorepec v Sloveniji
5. Pruidze Aleksandr – Organizacija lova v Rusiji
6. Robič Klemen  – Življenski prostor gamsa v Sloveniji
7. Štimec Barbara – Divji petelin na kočevskem
8. Žnidaršič Jernej-  Šakal v Sloveniji – od 2015 do 2023

program Gozdarstvo in lovstvo: 2. ciklus, izredni

priimek, ime seminarska naloga
1. Brelih Zemljič Jure-  Organizacija in naloge lovske družina
2. Kompan Jaka-  lovsko čuvajska služba – organiziranost in naloge
3. Lemut Boštjan – Male zveri v Sloveniji
4. Mal Klement – lov s pastmi v Sloveniji
5. Maljevac Gvido – Lov z lokom – v primerjavi z lovskim orožjem.
6. Petrič Nejc Š- kode od volka v Sloveniji in ukrepi
7. Pušnik Rok – škoda na divjadi – povoz v Sloveniji od 2015 do 2023
8. Žvab Helena – Ocenjevanje škod po divjadi