Strokovno predavanje:

Tomaž Cej, univ. dipl. inž. gozd.

ima izkušnje s področja urejanja hudournikov in podajno- lovilnimi mrežami ter sodeluje s podjetjem Geobrugg iz Švice.

Tema predavanja: erozijski procesi in varovanje objektov (stanovanjskih in infrastrukturnih), varovalni gozd, erozija, od katere mase in dimenzij padajočega kamenja ter od kje dalje je nujno uporabiti podajno-lovilne mreže, možnosti za hitrejšo revitalizacijo na erozijskih območjih.

Četrtek, 1. februarja ob 16.00 uri v predavalnici 5.