Dogodki, ki jih je šola namenili širši populaciji ob 20- letnici delovanja šole, so za nami.

In lahko smo zadovoljni z udeležbo in s pripravo vseh sodelujočih vabljenih predavateljev, strokovnjakov s svojega področja:

  1. Področja hortikulture – g. Mastnak – sajenje, obrezovanje, izbira vrtnic
  2. Področja varilstva – g. Bernard – varilni postopki – iz teorije v prakso
  3. Področja varstva narave in uredništva – g. Skoberne in ga. Jarc – Slovenska matica