Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Evropska Unija, Evropski socialni sklad – naložba v vašo prihodnost

Projekt MUNERA 3 – Rezultati projekta

Projekt MUNERA 3: programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja za zaposlene na področju višješolskega strokovnega izobraževanja
ter študijskih programov za izpopolnjevanje (2018 – 2022)
Junija 2018 je bil objavljen razpis, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport RS, za izbor izvajalca operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih od 2018 – 2022«. Na razpisu smo uspešno kandidirali skupaj s partnerji. Sredstva, ki smo jih prejeli, so bila namenjena za:
a) Pridobitev višje strokovne izobrazbe (raven VI/1) po programu: Gozdarstvo in
lovstvo, Strojništvo, Poslovni sekretar. Izobraževanje se deloma ali v celoti sofinancira iz projekta.
b) Programe usposabljanja in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola v dogovoru s
podjetji in jih sprejme Svet zavoda šole. Praviloma trajajo 50 ur in so brezplačni.
Namen izobraževanj in usposabljanj je lažje in boljše vključevanje na trg dela.
Brezplačna formalna in neformalna izobraževanja so namenjena zaposlenim. Gre za različne oblike zaposlitev: zaposleni, samozaposleni, zaposleni s statusom kmeta.
Na šoli smo:
a) V projekt smo v 2021/22 vključili še 16 študentov in jim omogočili brezplačni študij.
Višja strokovna šola Postojna je omogočila brezplačni študij 16 zaposlenim študentom na
vseh treh študijskih programih in v različnih letnikih študija, in sicer:
 5 v program Strojništvo,
 7 v program Gozdarstvo in lovstvo ter
 4 v program Poslovni sekretar.
Z njimi smo sklenili pogodbe o izobraževanju oz. anekse o obveznostih, ki jih morajo opraviti v tekočem študijskem letu.
Vpisani študenti so morali zaključiti študij v okviru projekta do 31. 10 .2022. Kdor ni izpolnil pogojev za dokončanje študija v okviru Munere3, lahko študij nadaljuje na lastne stroške.
Udeleževali smo se rednih posvetov s koordinatorji in sestankov na temo projekta
Munera3. Udeležili se bomo tudi zaključne konference Munera3 dne, 29. 09. 2022 na Brdu pri Kranju z naslovom: Ustvarjamo prihodnost novih generacij.

V 4 letih projekta je bil kar 81 zaposlenim študentom omogočen brezplačen študij.

b) Izvedba programa s področja varjenja v okviru projekta Munera 3
V študijskem letu 2021/22 smo na VSŠ v marcu in aprilu 2022 koordinirali izvedbo
usposabljanja za zaposlene s področja varjenja v dveh (2) skupinah s po 20 udeleženimi (skupno 40 udeleženih) iz različnih podjetij.
V preteklih študijskih letih smo do vključno 2021 izvedli na ŠC Postojna kar osem (8) ponovitev usposabljanj s področja varjenja, za 156 udeležencev iz PN regije in širše.

Skupno 2018 – 2022 je bilo torej 10 izvedb.