Program: STROJNIŠTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 9.10. 2023

 

Izvedba predmeta RAČ: P in LV

Obveščamo vas, da se izvedba predavanj in vaj pri predmetu Računalništvo pri predavatelju Franciju Nahtigalu (FN) prične v ponedeljek, 16.10.2023, ob 8.00 uri.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna