OBVESTILO ŠTUDENTOM
PRIJAVA IN ODJAVA NA IZPIT TER PLAČEVANJE IZPITOV

Obveščamo vas, da bo zaradi novega načina plačevanja izpitov od 1. 2. 2013 dalje VSŠ strogo upoštevala določbe Pravilnika o ocenjevanju znanja v VSŠ v zvezi s PRIJAVO in ODJAVO na izpit ter PLAČEVANJEM izpitov.
Študent se mora na izpit prijaviti elektronsko najkasneje do 5 dni pred razpisanim rokom z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejel. Od izpita se lahko študent ravno tako elektronsko odjavi najkasneje do 3 dni pred razpisanim rokom. V situacijah, kjer študent ne more dostopati do računalnika, da bi se elektronsko prijavil na izpit, lahko to opravi tudi v referatu VSŠ, vendar ravno tako v določenih rokih, ki so navedeni zgoraj (do 5 dni prej prijava, do 3 dni prej odjava).

V primeru napake pri prijavi ali pa v primeru, da zaradi izpada informacijskega sistema prijava na izpit zadnji dan predpisanega roka (5 dni pred rokom izpita) ni možna, študent postopa na naslednji način:
Napako oz. nezmožnost E- prijave na izpit sporočite pisno na E-pošto: vs.postojna@guest.arnes.si.
Kot prilogo obvezno pripnite kopijo ekrana (PrtScr), iz katere bo razvidna zavrnitev možnosti prijave ali odjave. Kopija ekrana naj se zajame v delu, ki poleg opozorilnega zapisa o neizvedeni prijavi vsebuje tudi časovne podatke (datum in ura).

SAMO NA TA NAČIN BO MOŽNO PRAVOČASNO PRISPELE PRIJAVE IN ODJAVE UPOŠTEVATI.

Študentu, ki ne pristopi k izpitu in se ne odjavi, se rok šteje (pomembno zaradi plačil izpitnih rokov)!
Po spodaj navedenih rokih prijava in ravno tako odjava nista več možni.

Če vas informacijski sistem pri prijavi na izpit obvesti, da ste plačnik izpita, ga boste plačali po prejetem računu, ki ga boste prejeli s strani šole, skladno z veljavnim cenikom ŠC Postojna, VSŠ. Račun boste prejeli po pošti nekaj dni po izpitu. Račun mora biti plačan v roku, ki je določen pod opcijo »zapade«.

Dosledno izvajanje navedenih aktivnosti predstavlja celovito ureditev uradnih evidenc, tako v smislu zagotavljanja in vodenja kakovosti, kot tudi korektnega in enakopravnega odnosa do vseh študentov, predavateljev in VSŠ kot celote.

Cenik izpitov

mag. Slavko Božič,

ravnatelj Višje strokovne šole