https://www.zelenaslovenija.si/zeleno-omrezje/

Zeleno omrežje je platforma za mreženje študentov, mentorjev s fakultet in gospodarstva s področja trajnostnega razvoja.

Želi pritegniti in ozavestiti čim več mladih o pomenu trajnostnega razvoja in jih spodbuditi k pridobivanju tovrstnih znanj in izkušenj.

https://www.zelenaslovenija.si/zeleno-omrezje-studentov/