Vizija šole je,

da postane regijsko višješolsko središče z bogato ponudbo različnih programov in oblik izobraževanja za gospodarstvo v regiji ter na ta način zadosti potrebam in pričakovanjem okolja.

Poslanstvo šole je,

da študenti pridobijo kvalitetno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje ter si tako izboljšajo možnosti zaposlovanja in napredovanja.

Šola se povezuje s podjetji, organizacijami in zavodi v naši regiji, skrbi za pretok znanja in informacij v obe smeri in na ta način prilagaja izobraževanje potrebam okolja.

Šola gradi na dobrih medsebojnih odnosih, odprti komunikaciji in dvigu kvalitete izobraževanja s sodobnimi načini poučevanja, zato skrbi tudi za stalno strokovno izpopolnjevanje in napredovanje kadrov.

S tem šola spodbuja vseživljenjsko izobraževanje, omogoča razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti.

Cilj naše šole je,

da postane ustanova, ki je priznana predvsem po kvaliteti in pretoku strokovnega znanja, odprtosti in sprejemanju novosti, modernih metodah poučevanja in prilagodljivosti.

Študentom in zaposlenim naj daje možnost nadaljnjega osebnega in delovnega razvoja in aktivnega sodelovanja, pri oblikovanju okolja v katerem živijo.