Razvojne priložnosti vidimo v pripravi novih študijskih programov in prenovi obstoječih, ki bo sledila potrebam delodajalcev in napredku. Pred kratkim smo skupaj s slovenskimi strokovnjaki s področja gozdarstva pripravili akreditiran program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega šolstva Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico.

Pripravili smo program za izpopolnjevanje v sodelovanju s CPI in gospodarstvom (ZGS, SIDG, GG Bled, MKGP).

  • Program obsega 3 module:
    • Zakonodaja in varnost ter zdravje pri delu – Modul 1;
    • Geoinformatika in daljinsko zaznavanje – Modul 2;
    • Organizacija žičničnega spravila lesa – Modul 3.

Program v celoti:

Projektant_projektantka spravila lesa z gozdarsko zicnico (program v pdf)

Spravilo lesa z gozdarsko žičnico je razdeljeno na inženirski in operativni del. Prvi predstavlja projektiranje spravila lesa z gozdarsko žičnico, torej načrtovanje izvedbe na konkretnem delovišču v skladu z zakonodajo in strokovnimi usmeritvami. Operativni del pa predstavlja izvedbo načrtovanega. Projektiranje spravila lesa z gozdarsko žičnico je osrednja vsebina elaborata vlak, ki se jo vloži na Zavod za gozdove Slovenije, ki ima javno nadzorno funkcijo v procesu.

Na tej podlagi smo ob obiskih največjih gozdarskih podjetij in Ministrstva MKGP RS dobili potrditev, da slovensko gozdarstvo potrebuje nov inženirski zagon in s tem večjo urejenost področja projektiranja spravila lesa z gozdarsko žičnico, saj le tako lahko v bodoče dosežemo najprej nujno potrebno varnost in s tem zmanjšanje vseh vrst nezgod, nato pa tudi pozitivne učinke gozdno gojitvenega načrtovanja in ugodne ekonomske rezultate.

Prispevek za promocijo programa, marec 2022:

Za inženirje gozdarstva in slovenske gozdove akreditiran nov študijski program_prispevek