Obrazci tripartitnih pogodb so objavljeni v e-učilnicah praktičnega izobraževanja po posameznih programih, letnikih oziroma ciklusih.