Projekt: »Care4Climate«

1. 2. 2022 – 1. 3. 2024

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj je krepiti prisotnost vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in nizko ogljično družbo v višješolskih strokovnih študijskih programih in krepiti kompetence, potrebne za prehod v nizko ogljično družbo pri diplomantih višješolskih strokovnih programov.

CPI je opravil izbor med prijavljenimi, na projektu sodelujeta kot izbrana med 21 strokovnjaki dva naša predavatelja iz programa Gozdarstvo in lovstvo, Leon Kernel in Tadej Kogovšek.

Predavatelja sodelujeta pri pripravi dokumentov, ki bodo podlaga za prenovo študijskih programov, srednješolskih in drugih izobraževalnih programov:
Modela umeščanja kompetenc za trajnostni razvoj za področje gozdarstva.
Modela umeščanja kompetenc za trajnostni razvoj za področje naravovarstva.
S strani naših predavateljev so izvedene številne delavnice na temo trajnostnega razvoja, ne le s študenti gozdarstva, ampak z izvedbo delavnic za šole, ki so vključene v projekt.

 

 

Na projektu sodelujeta dva predavatelja iz aktiva Gozdarstvo in lovstvo.