PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR

  1. In 2. ciklus izredni študij

Datum:  16. 4. 2024

Sprememba urnika pri EPO

Sporočam vam, da bomo danes, 16. 4. 2024 imeli 1. predavanje EPO preko Zooma.

Pošiljam povezavo:
https://arnes-si.zoom.us/j/97438131858?pwd=YXJUa2NzZFhhOHo5ZzRvUGF1b1lzUT09

Dobimo se kakšno minuto pred 16. uro.

Lep pozdrav.

Franci Nahtigal, predavatelj