Program: STROJNIŠTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 12. 4. 2024

Sprememba urnika pri VDO

Obveščamo vas, da predavanja pri predmetu Varstvo pri delu in varovanje okolja dne 16.4.2024, odpadejo in se prenesejo na 23.4.2024 ob 16.00 uri. Seminarske vaje iz dne 23.4.2024 pa se bodo prenesle na dan 26.4.2024 kot konzultacije za seminarske naloge z začetkom ob 14.30 uri v predavalnici 5.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna