Program Strojništvo:
izredni študij

Datum: 4.3.2024

Izpit PRI1 in PRI2, 20. marec 2024 – sprememba ure izpita: že ob 16.00

Obveščamo vas, da bo izpit pri predmetu PRI 1 in PRI2, z dne 20. 3. 2024, potekal že ob 16.00 uri.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna