PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 28. 2. 2024

Sprememba urnika pri UOP

Obveščamo vas, da bodo predavanja iz predmeta UOP v sredo, 13. 3. 2024, odpadla.
Nadomestili jih boste v petek, 15. 3. 2024, ob 16.00 v P4.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna