Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
2. letnik, redni študij

Datum: 26. 2. 2024

Sprememba pri izvedbi predmeta GTO:

Kot smo se dogovorili na predavanjih pri predmetu GTO dne 15. 2. 2024, ste vabljeni, da si na dan odprtih vrat v dopoldanskih urah dne 27. 2. 2024 v Slovenj Gradcu ogledate licitacijo vrednejših sortimentov. Za prevoz poskrbite sami.

Damjan Oražem, GTO