Program Strojništvo:
2. letnik, redni študij
3. ciklus, izredni študij

Datum: 14. 2. 2024

Sprememba urnika pri RPP

Obveščamo vas, da vaje v četrtek, 15. 2. ob 16.00, odpadejo zaradi bolezni predavatelja.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna