PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 12. 2. 2024

Obvestilo za študente- LOR-LV

Študente ponovno obveščam, da v sredo, 14. 2. 2024, vaje LOR-LV ne potekajo v šoli ampak jih opravite individualno v skladu z navodili v spletni učilnici LOR.

Nada Vadnov
predavateljica