Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 12. 2. 2024

Sprememba pri predmetu SIS

Obveščamo vas, da bodo vaje in predavanja pri predmetu SIS v torek, 13. 2. 2024, ob 8.45 potekala preko Zooma.
Povezavo imate v spletni učilnici.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna