Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 30. 1. 2024

Predmet GGN _ terenske vaje

V petek 2. 2. 2024 bomo imeli pri modulu Gozdarstvo in lovstvo v 1.letniku pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje 8 šolskih ur terenskih vaj (obvezna udeležba). Vaje bodo potekale v dopoldanskem času, dobimo se ob 8 uri zjutraj na parkirišču pred Primorko.

David Leskovec, predavatelj