Program Gozdarstvo in lovstvo – redni in izredni študij:

V okviru predmeta GTO bo dne, 1. 2. 2024 ob 16.00 v P5 potekalo vabljeno predavanje s področja erozijskih procesov. Predava strokovnjak podjetja Rejda Tomaž Cej.

Referat za študijske zadeve

VSŠ Postojna