Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik redni

Datum: 23. 1. 2024

Sprememba urnika pri predmetu GGN – vaje na terenu

V petek 26.1.2024 bomo imeli pri modulu Gozdarstvo in lovstvo v 1.letniku pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje 8 šolskih ur terenskih vaj (obvezna udeležba). Vaje bodo potekale v dopoldanskem času, dobimo se ob 8 uri zjutraj na parkirišču pred Primorko.

predavatelj, David Leskovec