Program Strojništvo:
2. letnik, redni študij
2. ciklus, izredni študij

Datum: 18. 1. 2024

Obvestilo za študente – predmet RPP

Obveščamo vas, da danes, 18. 1. 2024, odpadejo vaje v pri predmetu RPP zaradi bolezni predavatelja. Navodila za delo imate v spletni učilnici.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna