PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 3.1. 2023

Predmet Ljudje v organizaciji (LOR) – sprememba termina

Obveščamo vas, da izvedba predmeta LOR-P v četrtek, 11. 1. 2024 odpade.
Nadomestili ga bomo predvidoma v petek, 26. 1. 2024 v predavalnici P7.

Predavateljica Nada Vadnov