Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik redni

Datum: 19.12. 2023

Obvestilo – sprememba pri GGN

V petek 22.12.2023, predavanja odpadejo pri modulu Gozdarstvo in lovstvo v 1. letniku pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje, zaradi ostalih obveznosti predavatelja.

predavatelj, David Leskovec