Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
Redni in izredni študij

Datum: 8.12. 2023

Sprememba urnika pri predmetu GTO

Predavanja rednim študentom v terminih 18.1, 25.1. in 1.2.izvede Boštjan Grošelj
Predavanja rednim študentom v terminih 19.1, 26.1. in 2.2. izvede Damjan Oražem.

Boštjan Grošelj, predavatelj