Program Strojništvo:
redni študij

Datum: 1. 12. 2023

Sprememba prostora izpita EKP

Obveščamo vas, da boste delni izpit pri predmetu Ekonomika podjetja pisali v ponedeljek, 4. 12.2023, ob 10.30 v Sejni dvorani Šolskega centra Postojna (srednja šola).

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna