Obvestilo študentom in zaposlenim!

Želeli bi vas opozoriti-opomniti na nekaj reči, so malenkosti, a pomembne za počutje in red na šoli:
• Na šoli nas je veliko – vedno več je bolnih zaradi gripe, angine, tudi Covida, zato pazite na higieno in čistočo.
• Odlagajte papirje, plastenke, po prostorih (zlasti v WC-ju) v za to namenjene koše. Če vam pade papir po tleh, ga poberite. Enako velja za cigaretne ogorke.
• Okna v predavalnicah je pametno večkrat odpirati, vendar za največ 5 minut. Ko zapustite predavalnice prosim zapirajte okna, lahko pride potem dež, burja, pa imamo težave. Za seboj v predavalnicah pospravite vse, ne pozabljajte noter reči, stole-mize poravnajte za naslednjo skupino študentov. Računalnike ugašajte.
Omarice-vratca od osnovnošolcev pustite tam kjer so, smo odrasli in dajmo zgled mlajšim.
Odhajanje-prihajanje med predavanji, med vajami je moteče, kar se da pazite na koncentracijo izvedbe.
Pitnik vode v 1. nadstropju: če vidite, da je podstavek z vodo poln, ga prosim izpraznite, da zadeva ne steče po hodniku.
• Spremljajte redno obvestila na E-oglasni deski o spremembah in razno.

mag. Slavko Božič
ravnatelj VSŠ Postojna