Program Strojništvo:
2. letnik, redni študij
3. ciklus, izredni študij

Datum: 10. 11. 2023

Modul PROIZVODNJA

Obveščamo vas, da se ekskurzija v podjetje Sitor danes izvede po planu. Na zbirnem mesu bo študente prevzel g. Požar Friderik.

Zaradi bolezni predavatelja pa bodo vaje jutri, 11. 11. 2023 potekale v E- učilnici.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna