Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 8. 11. 2023

Predmet GGN

V petek 10.11.2023 bomo imeli pri predmetu Gozdarstvo in lovstvo v 1.letniku pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje od 14:15 do 15:00 laboratorijske vaje v razredu, zatem pa še 3 šolske ure predavanj.

Lep pozdrav, David Leskovec