Program Strojništvo:
2. letnik, redni študij
3. ciklus, izredni študij

Datum: 7. 11. 2023

Modul orodjarstvo: SKO in IVO

Študente obveščamo,
da se predavanja in vaje pri obeh predmetih modula orodjarstvo (SKO in IVO) vsebinsko prepletajo. In zato tako tudi izvajajo v vseh terminih.
Ker strogo ločevanje predavanj in vaj ni mogoče, bodite prisotni na urah in tako informirani o poteku izvedbe.

mag. Slavko Božič, vodja programskih področij
VSŠ Postojna