Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik redni

Datum: 23. 10. 2023

Sprememba urnika pri predmetu GGN – vaje na terenu

V petek 27.10.2023, bomo imeli pri modulu Gozdarstvo in lovstvo v 1. letniku pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje druge vaje na terenu s tematiko “Razvrščanje drevja v sestoju”. Zberemo se ob 15:15 na parkirišču pred Primorko.
Oblecite in obujte se primerno za hojo po terenu.

predavatelj, David Leskovec