PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 17. 10. 2023

Obvestilo – predmet PSJ

Predmet PSJ se prestavi iz 30. 11. na ponedeljek, 4. 12. 2023 v predavalnico 6.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si