Postojna, 16. 10. 2023

 

Program:

Gozdarstvo in lovstvo, 1. letnik – redni študij

Gozdarstvo in lovstvo, 1. ciklus – izredni študij

 

V torek, 21. 11. 2023 ob 16.00 uri, v predavalnici 7, bo potekalo usposabljanje s področja Varstva in zdravja pri delu za REDNE in IZREDNE ŠTUDENTE programa Gozdarstvo in lovstvo.

Usposabljanje je za vse študente, ki se udeležujejo organiziranih aktivnosti v okviru študijskega programa OBVEZNO!!! 

Potrdilo velja 2 leti in vam tako pokrije obe leti študija.

Izvajalec usposabljanja bo g. Bogdan Plesničar.

Zabeležite si termin v svoje rokovnike!

 

Referat za študijske zadeve,  VSŠ Postojna