Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 13.10. 2023

Predmet PRI 1 in 2 – sprememba datuma

Obveščamo vas, da dne 20. 10. 2023, odpadejo predavanja pri predmetu Praktično izobraževanje.
Nadomestili jih boste v petek, 10. 11. 2023, ob 16.00 v predavalnici 3.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna