Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. letnik, redni študij

Datum: 9. 10. 2023

Predmet GGN – terenske vaje

V petek 13.10.2023 bomo imeli pri predmetu Gozdnogojitveno načrtovanje prve vaje na terenu s tematiko “opis sestojev”. Zberemo se ob 15:15 na parkirišču pred Primorko. Oblecite in obujte se primerno za hojo po terenu.

Naj še opozorim, da je udeležba na vajah predpogoj za pristop k izpitu.

David Leskovec, predavatelj